Dienst

Alleen bij spoedgevallen, zoals acute zenuwklachten, ongevallen en nabloedingen, of klachten die niet tot een later moment kunnen worden uitgesteld, wanneer de praktijk gesloten is, kunt u zich wenden tot de Mondzorg Poli Den Bosch.

Deze spoedgevallendienst geldt op werkdagen na 17.00 uur en voor het weekeinde vanaf vrijdag 08.00 uur.

Bij spoedeisende klachten vindt de behandeling alleen plaats na telefonisch overleg met de Mondzorg Poli Den Bosch, Eekbrouwersweg 4 te 's Hertogenbosch, deze is altijd bereikbaar onder tel.nr. 073-3037520.