Dienst

Alleen bij spoedgevallen, zoals acute zenuwklachten, ongevallen en nabloedingen, of klachten die niet tot een later moment kunnen worden uitgesteld, wanneer de praktijk gesloten is, kunt u zich wenden tot de spoedgevallendienst van de tandartsen van Schijndel, St. Oedenrode en Boxtel.

Deze spoedgevallendienst geldt op werkdagen na 17.00 uur en voor het weekeinde vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur.

  • Houdt u rekening met contante betaling tijdens de dienst!

Bij spoedeisende klachten vindt de behandeling alleen plaats na telefonisch overleg met de dienstdoende tandarts, deze is altijd bereikbaar onder tel.nr. 06-51 24 59 29.