Kroon en brugwerk

Een kroon is een kapje over een tand of kies. Hierdoor kan een, door een grote vulling of wortelkanaalbehandeling verzwakte tand, versterkt worden. Tevens kan bij het maken van een kroon ook de vorm, stand en kleur van een tand worden gecorrigeerd.

Er zijn twee soorten kronen: een metalen kapje met daaroverheen porselein, en een witte kap die ook met porselein wordt overbakken. De volledig gouden kroon wordt tegenwoordig niet vaak meer toegepast.

Wanneer er een tand of kies mist, kan een brug worden gemaakt. Dit houdt in dat de tanden naast het “gat” worden bekroond, waartussen een kunsttand wordt gemaakt. Een kroon of brug is een zeer duurzame, vaste constructie. Het wordt met tandheelkundig cement op de tanden gelijmd en kan dus niet meer worden uitgenomen. Voor het maken van een kroon of brug zijn twee afspraken nodig. De eerste keer worden, onder verdoving, de betreffende tanden rondom iets afgeslepen om ruimte te maken voor het kapje. Hiervan wordt een afdruk gemaakt, zodat de pasvorm in het tandtechnisch laboratorium zeer nauwkeurig aan uw tand kan worden aangepast. Tijdens deze zitting bekijken we ook de nieuwe kleur en de manier waarop de tanden op elkaar komen. Twee weken later kan de kroon worden geplaatst. U krijgt vanzelfsprekend voor deze periode een noodkroon of noodbrug.