Preventie

Preventieve zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Een gezonde mond begint bij gezond tandvlees.

Door het achterblijven van voedselrestjes en bacteriën (plaque) ontstaan gaatjes en kunt u tandvleesproblemen krijgen. Het is dus belangrijk uw gebit zo grondig mogelijk te reinigen. Niet alleen een (elektrische) tandenborstel, maar ook flossdraad, tandenstokers en ragers kunnen hierbij helpen. Mocht er desondanks toch plaque blijven zitten, dan zal dit onder invloed van uw speeksel verkalken en tandsteen vormen. Dit tandsteen is een harde laag langs de tandvleesrand. U krijgt dit met tandenpoetsen zelf niet meer weg. Tandsteen is poreus en is hierdoor een prima huisvesting voor bacteriën. Deze bacteriën zorgen ervoor dat het tandvlees ontsteekt, wat u zelf wellicht merkt doordat het tandvlees bloedt tijdens het poetsen. Pijn zal zo’n chronische ontsteking niet snel doen, maar het zorgt er wel voor dat de aanhechting van het tandvlees en het kaakbot aan de tand steeds slechter wordt. De ruimte die dan onder het tandvlees ontstaat, noemen we een pocket. Naarmate deze pocket dieper wordt, zal zich ook onder het tandvlees tandsteen gaan vormen. Hierdoor wordt de pocket steeds dieper en zal de tand steeds losser komen te staan en eventueel zelfs verloren gaan.

Tijdens uw periodieke controle wordt uw tandvlees dan ook beoordeeld aan de hand van de DPSI-score. Het tandvlees krijgt dan een cijfer, dat kan zijn 0, 1, 2, 3-, 3+ of 4. Met behulp van deze score bepalen wij of verdere behandeling noodzakelijk is en zo ja, op welke wijze de gezondheidstoestand van het tandvlees kan worden verbeterd. Indien de scores 0, 1 of 2 zijn kan worden volstaan met tandsteen en plaque verwijdering en krijgt u instructie over hoe u uw gebit het beste kunt verzorgen. Bij scores van 3- en hoger zullen wij in overleg bekijken of een doorverwijzing naar onze mondhygiëniste noodzakelijk is.

Deze zal, indien nodig, onder verdoving, het tandsteen wat zich in deze diepere pockets vast heeft gezet verwijderen. Bij de eerste afspraak zal een status gemaakt worden, om de tandvleesproblemen goed in kaart te brengen. Na één of meerdere behandelingen zal vervolgens met een herbeoordelingsstatus de vooruitgang worden bekeken. Het resultaat is afhankelijk van uw eigen gebitsreiniging en eventuele andere factoren, zoals b.v. roken. Mochten er na behandeling toch slechtere plekken blijven bestaan, dan blijft u naast uw controle bij de tandarts, ook enige keren per jaar bij de mondhygiënist onder behandeling.