Uitleg rekening

Uw nota

De nota voor medische behandelingen of verrichtingen van uw zorgaanbieder ontvangt u van Fa-med. U dient deze nota te betalen binnen 30 dagen. De betalingsverplichting is niet anders dan wanneer u de nota rechtstreeks van de zorgaanbieder zou ontvangen.

In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. In dit geval ontvangt u alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

 • Zorg voor correcte (adres)gegevens.
 • Gaat u verhuizen? Geef de adreswijziging dan tijdig door aan zorgaanbieder, zorgverzekeraar en aan Fa-med. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.
 • Naast correcte adresgegevens is het van belang dat u de zorgaanbieder de juiste gegevens verstrekt over uw polisnummer en het BSN (burgerservicenummer).

Betaling van uw nota

Voor het betalen van de nota die u van Fa-med ontvangt heeft u 30 dagen de tijd. Het is belangrijk dat deze betalingstermijn in acht wordt genomen. Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan is Fa-med gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. De bijkomende kosten brengen wij in rekening, conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. De zorgaanbieder waarvan de nota afkomstig is, wordt ook geïnformeerd. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

Betalen:

 • Gebruik voor de betaling de acceptgiro onderaan de nota. Vul deze volledig in (de juiste naam, het juiste bankrekeningnummer en uw handtekening). Wanneer u de nota op een andere manier betaalt, bijvoorbeeld via internetbankieren, vergeet dan niet om het juiste notanummer (betalingskenmerk) bij de betaling op te geven.

Reageren op uw nota

Indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen of vragen heeft over uw nota, raadpleeg dan eerst de pagina veel gestelde vragen of kijk op www.notavanfamed.nl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Contactcenter via nummer 0900 – 0885 (voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten). Wij helpen u graag van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur.

Mail: info@famed.nl

Betalingsvoorwaarden

Fa-med verzorgt de debiteurenadministratie voor onder andere zorgaanbieders en intermediairs. Uw zorgaanbieder of intermediair heeft de vordering(en) die hij op u heeft, overgedragen aan Fa-med. Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:

Nota
Voor het betalen van uw Nota hanteren wij een standaard betaaltermijn van 30 dagen. U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota).

 • Herinnering
  Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben ontvangen, sturen wij u een Herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’.
 • Aanmaning
  Mochten wij uw betaling – na het ontvangen van de nota en de herinnering – nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een Aanmaning. Wij bieden u graag nog een mogelijkheid om het notabedrag te voldoen. Dit bedrag dient u binnen 15 dagen nadat deze aanmaning bij u is bezorgd te voldoen. In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.
 • Laatste aanmaning
  Blijft uw betaling – na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning – alsnog uit, dan ontvangt u van ons een Laatste Aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau Credios.