Orthodontie

Orthodontie (beugels) valt niet meer weg te denken uit de huidige tandheelkunde. De vraag naar een mooi recht gebit neemt steeds meer toe. Beugels worden daarom steeds vaker voorgeschreven bij kinderen en bij volwassenen.

Beugels worden gebruikt om te zorgen dat de tanden mooi recht staan en de kiezen goed op elkaar passen. Ook zorgen ze dat functionele problemen, die kunnen ontstaan door scheve tanden, voorkomen worden of verminderen. Indien een orthodontische behandeling noodzakelijk of gewenst is, zullen wij u doorverwijzen naar de desbetreffende specialist. De verwijzing wordt uiteraard in overleg met u bepaald.